حـــسِّ:)خـــآصツ


توقع نداشته باشید....


اگـــر روزی دستش را رها کردید و رفتید

پشت سرتان را هم نگاه نکردید

توقع نداشته باشید

وقتی برگشتید

وقتی دستانتان از عالم و ادم بریده شده

وقتی ریسمان زندگی اتان پوسیده شده

او باز هم همان جا...

همان جایی که رهایش کردید

منتظرتان گیس سفید کرده باشد...!


♥ نوشته شده در دوشنبه 20 شهريور 1396 ساعت 16:02 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir