حـــسِّ:)خـــآصツ


ادمهاي "رفته" ارزش ماندن در ذهن را ندارند...


عادت کرده ایم فقط برای کسانی بنویسیم که رفته اند

که ترکمان کرده اند...

و همین عادت، فرصت فکر كردن به کسانی که کنارمان هستند را از ما گرفته است...

کسی که میرود رفته است

تکلیف خودتان را روشن كنيد!

باور کنيد کسی که ترکتان ميكند لحظه اي هم فکرش درگیر شما نیست

اماشما الماس را ازدست میدهید تا گردو را بردارید...

در زمانِ حال زندگی کنید

قدر ادم هایي كه کنارتان هستند را بدانید...

ادمهاي "رفته" ارزش ماندن در ذهن را ندارند...


♥ نوشته شده در يکشنبه 16 مهر 1396 ساعت 18:26 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir