حـــسِّ:)خـــآصツ


گور پدرت دنيا


صبر آدم هم حدى دارد

آدم از يك جا به بعد

نه دلش مى خواهد به كسى تكيه كند

نه تكيه گاه كسى شود

مى فهمى جانم

دلش مى خواهد بلند شود

گذشته هايش را بريزد دور

يك نفس عميق بكشد

بگويد گور پدرت دنيا

مى خواهم براى خودم كيف كنم

مى فهمى كيف...
♥ نوشته شده در چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 17:46 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir