حـــسِّ:)خـــآصツ


به هیچ چیز این دنیـا اعتباری نیست


به هیچ چیز این دنیـا اعتباری نیست

همان هایی که روزی بعد از هر کلمه ی شان

از ما می خواهند که مراقب خودمان باشیم ...

همان هایی که روزی،

اگر یک ساعت از ما بی خبر باشند،

دیوانه می شوند ...

روزی هم چنان بی دلیل می روند

و ماه ها و سال ها به یادمان نمی افتند

که می مانیم میان این پارادوکس ...!

که کدامشان تظاهر بود، آن بی قراری ها ؟

یا این بی خبری ها ؟!


به هیچ چیز این دنیا اعتباری نیست ...

نه به نگرانی هایش ...

نه به بی خبری هایش ...!


♥ نوشته شده در چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 14:41 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir