حـــسِّ:)خـــآصツ


زن ها خیلی عجیبند...


زن ها خیلی عجیبند...

تمام طولِ زندگیشان سرشان درد می کند برایِ دفاع از حقوقِ زنان و با تمامِ مردهایی که مواجه میشوند ، سرِ جنگ دارند و انگار ارثِ پدرشان را از آنها طلبکارند ...

هرگز زیرِ بارِ حرفِ زور نمی روند و اجبارها را پس می زنند ...

اما ... روزی می رسد که در برابرِ مردی ، دست و دلشان می لرزد ،

تمامِ معادلاتِ تبعیض جنسیت را دور می ریزند و دلشان می خواهد این آدمی که روبرویشان است را خارج از مرزهایِ جنسیت و تبعیض ، دوست داشته باشند ...

این تنها باریست که دلشان میخواهد بادستانِ مردانه ای ، تصاحب شوند ، آن هم تمام و کمال ...

همه ی زنهایِ آزادی خواه و فمنیسم ، روزی عاشقِ مردی می شوند ...

آن وقت برابر بودن را بیخیال می شوند و دلشان حصر در آغوش مردِ دلخواهشان را می خواهد ...

زن ها ، منحصر بودن به یک آدمِ "منحصر به فرد" را دوست دارند ،

همه ی زن ها روزی عاشق می شوند ...

آن وقت است که با جان و دل ، تن می دهند به اجبار و گیردادن هایِ یک مردِ مجنون و غیرتی ...

و این برایشان دوست داشتنی ترین اجبارِ دنیا خواهد بود ...


#نرگس_صرافیان_طوفان‌

♥ نوشته شده در چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 17:41 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir